Kontrakt signert: IAM-pilotering ruller videre

Kontrakt signert: Pilotering av felles IAM ruller raskt videre

Som tidligere annonsert var det Houston-baserte Identity Automation som ble valgt som leverandør av felles IAM-system til kunnskapssektoren. Firmaet var på ukesbesøk hos Uninett like før Korona-pandemien nådde landet. Kontrakt er signert, detaljer og milepæler for videre utrulling er fastsatt, og oppstartsarbeid ved UiB, som er IAM-pilot, er godt i gang.

 

Forutsigbar og ryddig avtale signert

- I anbudsprosessen og nå sist i forbindelse med kontraktsinngåelsen har vi i Uninett vært svært opptatt av å lande en så forutsigbar og ryddig avtale som overhodet mulig. Identity Automation har base i USA og har hittil være lite kjent for det norske og europeiske markedet.  De er imidlertid svært erfarne når det gjelder implementering av denne type løsninger, og har primært universiteter og høyskoler på kundelisten. Vi er trygge på at vi nå har landet og signert en god avtale på vegne av våre kunder. Det sier administrerende direktør Tom Røtting i Uninett AS.

Identity Automation på besøk hos Uninett AS før Korona-pandemien traff Norge


Foto: Uninett AS. Identity Automation på ukesbesøk hos Uninett AS like før Korona-pandemien traff Norge. Fra venstre: Joseph Kelly, (VP Delivery, Identity Automation), Tom Røtting (Adm.dir., Uninett AS).


På tross av gjeldende Korona-pandemi og shut-down på campus er det høy aktivitet på IAM-prosjektet. Uninett sitt IAM-team jobber konkret med å fasilitere utrullingen av det nye systemet, nå i første omgang hos Universitetet i Bergen. 

- Universitetet i Bergen (UiB) sitter selv i førersetet for innføringen av IAM lokalt. Uninett sitt fokus er å etablere en felles grunnplattform som hele sektoren kan ha nytte av, høste erfaringer og dokumentere mest mulig fra pilotarbeidet på UiB, og å legge best mulig til rette for bred innføring i resten av sektoren. Vi er veldig opptatt av å holde prosessen i gang på tross av Covid 19-utbruddet. Partene kan samarbeide tett via video og andre digitale løsninger, og vi har stor tro på at framdriften vil opprettholdes, sier avdelingsdirektør og prosjekteier i Uninett, Hildegunn Vada.

Identity Automation på ukesbesøk hos Uninett AS før Korona-pandemien traff Norge

Foto: Uninett AS. Identity Automation på ukesbesøk hos Uninett AS like før Korona-pandemien traff Norge. Fra venstre: Joseph Kelly, (VP Delivery, Identity Automation), Tom Røtting (Adm.dir., Uninett) Andreas Solberg, (CTO, Uninett), Hildegunn Vada, (Avdelingsdirektør Uninett), Kjell Sivertsen (Prosjektleder Uninett).


UiB: Fokus på framdrift

Også hos Universitetet i Bergen (UiB) har de fokus på å holde god framdrift i IAM-arbeidet: 

- UiB har som intensjon å fortsette prosjektet med sikte å være i produksjon med ny løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring innen utgangen av året. Vi har de siste dagene allokert ressurser til prosjektet, basert på detaljplanleggingen som er gjennomført sammen med leverandør og UiBs innføringsprosjekt. Det forteller IT-direktør Tore Burheim ved Universitetet i Bergen.

 - Selv om oppmerksomheten for øyeblikket er på det dagsaktuelle må vi også klare å ha fokus på det langsiktige. Den siste ukens hendelser har overbevist meg om at vi må ha de grunnleggende plattformene på plass slik at sektoren i framtiden kan agere enda raskere på endringer rundt oss. Felles løsning for brukeradministrasjon og tilgangsstyring er en del av dette, forteller Burheim.