Kontrakter og minikonkurranse

UNINETT har inngått rammeavtaler med Inspera, Enovate og UNIwise, der UNIwise er valgt som preferert leverandør for digital eksamen (f.o.m. 16. september 2016). Varigheten på rammeavtalene er satt til tre år, med mulighet til forlengelse i ytterligere tre år.

Dersom behovene til virksomheten dekkes av preferert leverandør (UNIwise) kan man nå ta direkte kontakt med leverandøren for å undertegne driftsavtale. 

Kontaktinformasjon UNIwise

Dersom ønskelig kan man alternativt gjennomføre minikonkurranse for å finne ut hvem av de tre leverandørene som best dekker institusjonens behov. Dette gjennomføres av virksomheten selv, som utarbeider en kravspesifikasjon som dekker egne behov, og som man sender til alle de tre leverandørene det er inngått rammeavtale med. For mer informasjon om minikonkurranse, se veiledning og mal i vedleggene nederst på siden.

For å få tilsendt rammeavtalene og generisk prismatrise for minikonkurranse, send henvendelse til innkjop@uninett.no

Kontaktinformasjon Inspera og Enovate:

Kontaktinformasjon Inspera:  firmapost@inspera.no v/Truls Boehm

Kontaktinformasjon Enovate: oyvind@enovate.no (Øyvind Meistad - daglig leder)

 

 

Generisk prismodell for digital ekamen.