Uninett CERT følger trusselbildet nøye

Korona-beredskap: Uninett CERT følger trusselbildet nøye

Uninett AS satte torsdag 12. mars beredskapsstab som følge av pågående Korona-pandemi. 
Uninett CERT overvåker - som alltid - trusselbildet nøye, og vil komme med oppdateringer og eventuelle varsler ved endringer i trusselbildet, og hvis konkrete sikkerhetshendelser oppstår.

 

-Vi ber alle våre kunder om å rapportere sikkerhetshendelser til oss. Det gjøres lettest via denne nettsiden: www.uninett.no/abuse. Uninett CERT vil vurdere innmeldte forhold, og foreta videre varsling i sektoren når situasjonen tilsier det. Videre oppfordrer vi alle institusjoner til å gjøre det enklest mulig for studenter, forskere og øvrige ansatte å rapportere om mistenkelig cyberaktivitet til lokalt sikkerhetspersonell. Det sier Rune Sydskjør, leder av Uninett CERT.

Se oppdatert status fra Uninett CERT på vår beredskapsside

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sendte fredag 13. mars ut et varsel angående koronaviruset. Uninett CERT støtter disse anbefalingene. Vi oppfordrer alle våre kunder i Kunnskaps-Norge om å sette seg inn i varslet fra NCSC, spesielt delen merket «Utnyttelse av Koronaviruset i digtale angrep og svindel på nett»