Korona-epidemien: Ekstremt trykk på videotjenester og nettkapasitet

Korona-epidemien: Enormt trykk på videotjenester og nettkapasitet

Uninett har den siste uken opplevd økt etterspørsel etter løsninger for videomøter og videobasert undervisning som følge av Korona-epidemien. Flere universiteter og høyskoler har de siste dagene avlyst forelesninger og konferanser som følge av økt smittefare. Som erstatning har de valgt å arrangere videomøter, webinarer og videobaserte forelesninger.

 

– Da vi ved årsskiftet lanserte våre nye tjenester Zoom Møte og Zoom Undervisning hadde ingen forutsett at en virusepidemi skulle skape så store ringvirkninger som vi nå opplever med Korona-utbruddet. Vi jobber nå på spreng for å bistå universitetene og høyskolene med webinarer, videomøter og videobaserte forelesninger. Vi overvåker også den økte trafikken i nettet og setter inn ekstratiltak for kapasitet hvis nødvendig. Det forteller Vidar Faltinsen, avdelingsdirektør i Uninett.

Flere kunder og samarbeidspartnere har de siste par dagene kontaktet Uninett og lurt på hvor raskt vi kan etablere Zoom videotjenester for dem.

– Svaret er at vi løser det i løpet av noen få virkedager. Noen kunder er bekymret for at våre Zoom-tjenester ikke skal tåle dette massive trykket. Vi understreker derfor at vi er i tett dialog med underleverandører og partnere, og at tjenesten så langt skalerer godt, og i takt med behovet. Likevel kan vi selvfølgelig ikke gi garantier i en så prekær situasjon. Det sier Bjørn Kopperud, avdelingsdirektør i Uninett.

Flere aviser og mediekanaler rapporterer nå om avlyste forelesninger og konferanser ved universiteter og høyskoler landet rundt. Forskere og studenter ved universitetssykehusene har avlyst planlagt aktivitet, og internasjonalt samarbeid innenfor akademia er sterkt påvirket. Videomøter og videobasert undervisning er i mange sammenhenger en godt egnet erstatning.

Samfunnsverdien av digitalisering blir synlig
– Kunnskapsdepartementet har stilt klimakrav om færre reiser og mer digital samhandling i Kunnskaps-Norge. Derfor har vi i Uninett satset sterkere på våre videobaserte løsninger for universiteter og høyskoler det siste året. Men vi hadde ikke forestilt oss at det var en pandemi som skulle sette ekstra fart i utbredelse av digital undervisning og virtuelle møter, sier Uninetts administrerende direktør Tom Røtting.  Røtting påpeker også betydningen av et robust, redundant og stabilt nett i denne situasjonen:

– Kunnskaps-Norges Internett, forskningsnettet, er meget godt rustet for trafikkøkningen vi nå opplever som følge av mer digital aktivitet. Det gir også svært god og redundant nettforbindelse med resten av verden. Vi føler oss trygge på forskningsnettet takler økt trafikk, fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør, sier Røtting.