Kundeforhold Feide

For å kunne benytte seg av UNINETTs ulike produkter og tjenester må man per dags dato bruke UNINETT som internettleverandør - det vil si benytte Forskningsnettet.

 

UNINETTs tjeneste Feide baseres på flere ulike kundeforhold.

For nærmere informasjon om dette, se www.feide.no