Uninetts krav til informasjon om kundene

Uninett stiller som krav at alle kundene registrerer en del nøkkelinformasjon om institusjonen eller bedriften, som da blir tilgjengelige for oss i våre kundebaser.

Kontaktinfo:

Uninett stiller som krav at alle kunder har registrert følgende informasjon hos oss:

Ansvarlige personer: Dette er roller som må være besatt av en person.

En person kan også ha flere roller, for eksempel er det ingenting i veien for at for eksempel teknisk ansvarlig også er sikkerhetsansvarlig osv.

Kontaktpunkter:

Dette er roller som kan være besatt av enten personer og/eller kontaktpunkter. Et kontaktpunkt kan for eksempel være en e-postliste, 1.linje support, eller sentralbord. Det er viktig at disse er bemannet og kan videresende informasjon til rette vedkommende.

Ansvarlige personer:

Juridisk ansvarlig – den personen som har signaturrett overfor Uninett

Teknisk ansvarlig – ansvarlig for den tekniske driften hos kunden

Økonomisk ansvarlig – økonomisk ansvarlig hos kunden

Sikkerhetsansvarlig – sikkerhetsansvarlig hos kunden

 

Kontaktpunkter:

Teknisk kontakt – her er det ønskelig å få registrert andre personer/kontaktpunkter. For eksempel dersom man har flere campuser, eller har flere personer/kontaktpunkter med ulike ansvarsområder.

Fakturakontakt – person eller kontaktpunkt for fakturaer fra Uninett.

Innkjøpskontakt – person eller kontaktpunkt som skal motta informasjon omkring Uninetts innkjøpsavtaler.

Dersom du har noen spørsmål omkring dette eller er usikker på noe er det bare å ta kontakt på kontakt@uninett.no.