Kundetjenester

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Ved en kundetjeneste beskrives kunderelaterte aspekter ved en tjeneste med vekt på forholdet mellom leverandør og kunde, herunder bruksbetingelser, kontrakter, prising og kvalitet. Relevante roller/ansvarlige er

Grunnleggende kundetjenesteattributter (definerer hva brukeren kan få):

 • Kundetjeneste ID
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Systemtjeneste som utfører kundetjenesten (dersom det finnes)
 • Levetid (hvor langt fram i tid har UNINETT lovet at tjenesten skal finnes og støttes?)
 • Målgruppe (brukergruppe som tjenesten er tiltenkt)
 • Forventet pålitelighet
  • Ingen forventning om driftsstøtte
  • Standard (siktemålet eller SLS)
   • Feilvarighet (MTTR) 24 timer
   • Feilrate (MTBF) 2 måneder
  • Høy (siktemålet eller SLS)
   • Feilrate (MTBF) 1 år
   • Feilvarighet (MTTR) 2 timer
 • Status (eksperimentell, pilot, produksjon, utfasing)