To menn sitter bak hvert sitt skrivebord med skjermer, på hver sin side av rommet. På veggen henger 6 skjermer.

Kunnskaps-Norge har fått sitt eget cybersikkerhetssenter

- Ondsinnede cyberangrep kan sette både store og små samfunn i fare. Det siste tydelige eksemplet på det i kunnskapssektoren er angrepet som UiT har vært utsatt for i vinter. Det er en påminnelse om at vi må være «på», og at vi må ha både en god sikkerhetsstruktur og en god sikkerhetskultur. Det skal dette senteret bidra til, sa Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim da han åpnet Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning 25. mars.

220 personer deltok på åpningen, som foregikk digitalt på Zoom. I innlegg og paneldebatt understreket IT-ledere og sikkerhetssjefer hos både UiO og NTNU, i tillegg til direktørene for Unit og Uninett AS, betydningen av nasjonalt samarbeid i kampen mot stadig nye trusler og digitale angrep.

- Kampen mot cyberkriminalitet innenfor forskning og utdanning kan ikke utkjempes fra hvert enkelt campus. Tett samarbeid og gjensidig tillit mellom alle aktører landet rundt er avgjørende for å kunne bekjempe trusselaktørene, enten de er fremmede makter eller uerfarne hackere på hjemmekontoret. Cybersikkerhetssenteret samler landets beste sikkerhetskompetanse og vil tilby analyse, rådgiving og respons til hele kunnskapssektoren på en enhetlig måte. Denne samlede innsatsen vil bli vårt sterkeste skjold, sa Uninetts administrerende direktør Tom Røtting i en pressemelding like før åpningen.

Pressemelding: Statsråd Asheim åpner Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Uninett CERT er grunnsten for senteret

Uninett CERT er kunnskapssektorens responsmiljø, og kompetansen herfra er en viktig grunnsten for tjenester og leveranser som senteret nå skal tilby. 

- Gjennom den etablerte CERT-funksjon i Uninett som et 
sektorvist responsmiljø hadde sektoren et solid fagmiljø å bygge ut ifra. At de sterke fagmiljøene innen personvern ved NSD og innen informasjonssikkerhet ved UiO og NTNU nå er en del av samarbeidet rundt Cybersikkerhetssenteret, styrker kompetansemiljøet ytterligere til sektorens beste, sa Unit-direktør Roar Olsen i sitt åpningsinnlegg.

Nyhetssak fra Unit om åpningen av senteret

Sektoren utsettes for skreddersydde angrep

Sikkerhetsmiljøene ved UiO og NTNU er partnere i senteret. På spørsmål om hvorfor man etablerer et eget senter og ikke benytter kommersielle sikkerhetsleverandører, var paneldeltakerne svært samstemte:

- Vi samarbeider tett med flere kommersielle leverandører også på sikkerhet. Men som universiteter og høyskoler har vi svært spesifikke sikkerhetsutfordringer, blant annet som følge av vår enorme mengde forskningsdata og personopplysninger. Vi ser i økende grad angrep som er spesifikt designet for å ramme vår sektor. Da er både vår lokale ekspertise og det nasjonale samarbeidet i senteret helt nødvendig for å forebygge og håndtere slike innbrudd og angrep, fortalte Stian Husemoen og Espen Grøndahl, sikkerhetssjefer på henholdsvis NTNU og UiO.

digi.no: Nytt senter skal styrke kunnskapssektorens forsvar mot IT-angrep


Cybersikkerhetssenteret