Kunnskapsdepartementet åpner SUHS-konferansen 2016

For første gang slår UNINETT sammen tre av sine faste møteplasser til et fire dagers arrangement i Trondheim 14. - 17. november 2016. De tre delarrangementene er:

  • SUHS-konferansen
  • Sikkerhetsforum
  • UNINETT Teknisk Samling.

"Digital modenhet"
SUHS-konferansen 2016 har hovedtema "Digital modenhet". Kunnskapsdepartementet åpner ved å ta oss med på et dypdykk ned i det langsiktige strategiske arbeidet med utforming av neste generasjons UH-sektor. Flere plenumsinnledere vil resonnere rundt begrepet digital modenhet. Innen digital eksamen og digitalt læringsmiljø ser vi nærmere på anskaffelsesprosesser og nye systemer som er valgt. Sikkerhetsforum er i år et eget spor på SUHS-konferansen, og byr på spennende workshops og foredrag med fokus blant annet på sikkerhetskultur. Også dokumentasjonsforvaltning, bestilling/betaling og konkurransegjennomføring går som separate spor, med mange spennende innlegg og gruppesesjoner.

UNINETT teknisk samling består denne høsten av fire spor: Trådløst, Mellomvare/Dataporten, Operativ sikkerhet/CERT og UH-sky. Her følger vi opp momenter fra siste tekniske samling våren 2016, og byr videre på en workshop om Dataporten, samt en "unconference"-del innenfor mellomvare. De som velger UH-skysporet har også anledning til å bli med på faggruppemøter dagen etterpå. Dette er merket som eget punkt i påmeldingsskjemaet.

Deltakelse på ett eller flere arrangement mulig
Programmet på de ulike arrangementene er lagt opp slik at deltakere kan melde seg på flere av dem. Et eksempel: Jobber man med sikkerhet kan dag to på UNINETT Teknisk Samling og begge dager på SUHS-konferansen være høyaktuelle å delta på.

Sosiale arrangementer
Evalueringer viser at deltakerne setter pris på blandingen av faglig og sosialt felleskap på våre arrangementer. I påmeldingsskjemaet finner man derfor invitasjoner til ulike fellesmiddager. Og som alltid: Ingen SUHS-konferanse uten festmiddag! Vi byr på tre-retters middag med underholdning, så ikke glem å melde deg på!

Vi ser fram til å møte deltakere fra mange ulike deler av UH-sektoren disse fire dagene. Vi takker forøvrig våre sponsorer som bidrar faglig, økonomisk og sosialt til disse arrangementene.