Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan har fått nytt navn

Unit har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo.  Direktoratet har nå fått eksterne nettsider - gå til www.unit.no for nærmere informasjon