Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan har fått nytt navn

Tjenesteorganet ble opprettet 1. januar, etter en sammenslåing av Ceres, Bibsys og deler av Uninett. Organisatorisk har tjenesteorganet nå blitt etablert som et direktorat, og det nye navnet er Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Unit har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo.  Direktoratet har nå fått eksterne nettsider - gå til www.unit.no for nærmere informasjon