Læringsplattformer (LMS)

Tjenesten skal koordinere og forbedre aktiviteten innenfor bruken av læringsplattformer (LMS), som en del av digitalt læringsmiljø.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er etablert for statlige universiteter og høgskoler, men er tilgjengelig for alle virksomheter tilknyttet UNINETT.
Forutsetninger: 

Virksomheter underlagt lov om offentlige anskaffelser som ønsker tjenesten må ha deltatt i felles anskaffelse av LMS (i 2016). Private virksomheter kan ta kontakt for å få innpass i kontrakten. 

Beskrivelse av tjenesten: 

Aktiviteten koordinerer virksomheter som bruker felles inngått kontrakt innenfor området digital læringsplattform (LMS), og skal bidra til samarbeid innenfor dette området på tvers av universitets- og høgskolesektoren.

Tjenesten er en del av arbeidet til fellesskapets beste for å forvalte inngåtte kontrakter på området læringsplattformer, gjennom å koordinere virksomhetene og fasilitere samarbeid, samt arbeide med felles integrasjoner og gevinstrealisering på tvers av virksomheter. Dette inkluderer alle områder hvor samarbeid og arbeid i stor skala gir gevinster for de deltakende virksomheter og sektoren som helhet.

Kostnad: 

Kostnaden for tjenesten fordeles på alle deltakende virksomheter etter gjeldende betalingsmodell.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT for å bestille tjenesten.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten er underlagt prioriteringsråd for undervisningsnære systemer. Den har arbeidsgruppet innenfor ulike områder.

Kontaktinformasjon: