Lagring

Lagring av data berører alle fagområder innenfor høyere utdanning og forskning. Likevel har vi per i dag liten oversikt over hvilke behov for datalagring som finnes og hvordan de dekkes. Uninett er nå i gang med å kartlegge lagringsbehovene i høyere utdanning og forskning.

Hva er målet med kartleggingen?

Målet for prosjektet er å undersøke

 • hvilke lagringsbehov studenter, forskere og undervisere har
 • hvilke lagringsløsninger som benyttes i høyere utdanning og forskning i dag
 • hvilke lagringsbehov som er dekket av eksisterende løsninger, og hvilke behov det mangler gode løsninger for
 • hvilke aktører som dekker hvilke behov
 • hvilke gevinster fellesløsninger for lagring vil gi

Prosjektet skal anbefale hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at høyere utdanning og forskning har gode lagringsløsninger tilpasset sine behov.

 

Hvorfor er det viktig å få kartlagt lagringsbehovene til høyere utdanning og forskning?

Det er mange ulike lagringsløsninger i bruk i universitets- og høyskolesektoren. Noen av løsningene er det institusjonene selv som står bak, andre leveres av store skytjenesteleverandører. Det er til dels overlapp mellom løsningene, samtidig som enkelte brukergrupper ikke får dekket sine behov på en god måte.

Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet har bedt Uninett om å kartlegge lagringsbehovene i sektoren.

LES MER: Hvilke lagringsbehov har universitets- og høyskolesektoren?

 

Hvem deltar i arbeidet?

Prosjektgruppa er satt sammen av deltakere fra Uninett, Unit og representanter fra sektoren. Følgende personer deltar i kartleggingen:

 • Christoffer Krzywinski (UiB)
 • Svein Bjarne Brandtsgård (HVL)
 • Roy Dragseth (UiT)
 • Morten Werner Forsberg (UiO)
 • Ole Ingvard Langfeldt (NTNU)
 • Arne Dag Fidjestøl (NTNU)
 • Ingrid Melve (Unit)
 • Hans Eide (UNINETT Sigma2)
 • Helge Stranden (Uninett)
 • Morten Knutsen (Uninett)
 • Gurvinder Singh (Uninett)
 • Andreas Solberg (Uninett)

Hildegunn Vada fra Uninett leder prosjektet.

 

Når er prosjektet ferdig?

Kartleggingen skal resultere i en rapport som leveres 1. februar 2019.

 

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Hildegunn Vada.