Optisk kanal (lambda)

Uninett leverer dedikerte optiske kanaler, også kalt private forbindelser, både i det norske og det globale forskningsnettet. Tjenesten er spesielt egnet for fagmiljøer med krav til høy båndbredde og/eller fast tidsforsinkelse, og der endesystemene ønskes kjørt i et lukket nettverk, eventuelt i kombinasjon med åpne nettverk. Dette kan for eksempel være et stort forskningsprosjekt, eller to avdelinger i samme organisasjon som trenger et avgrenset nettverk. Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet, og deler optisk infrastruktur med dette.
Forutsetninger: 

Kunden må ha tilgang til optisk fiber/kanal fra institusjonen og til nærmeste Uninetts leveransenode i vårt stamnett.

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte Uninett som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

Stamnettet er i stor grad på langdistanse bygd på infrastruktur der Uninett har tilgang til egne bølgelengder. I parallell med forskningsnettet har vi mulighet til å kjøre private forbindelser. Det er også mulig å knytte disse forbindelsene sammen med tilsvarende linjer som kan tilbys via våre internasjonale samarbeidspartnere. Typisk anvendelse er hvor man har et forskningsprosjekt som trenger høy kapasitet med en garantert ytelse, eller hvis man ønsker å knytte sammen to avdelinger innen en organisasjon i et privat nett.

Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet, og deler optisk infrastruktur med dette. Applikasjoner som kan ha særlig nytte av tjenesten finner vi innen tunge naturvitenskapelige miljøer, miljøer som håndterer store datamengder, eller der det er behov for lukkede nettverk. Spesialiserte testnett kan også settes opp ved hjelp av tjenesten. Grensesnitt er 1, 10 og 100 Gigabit Ethernet samt 2.5 og 10 Gbit/s SDH. Feiltoleranse kan etableres etter behov.

Kostnad: 

Pris er avhengig av strekning og kapasitet på sambandet.

Priseksempler:

 1 Gbit/s  Trondheim–Oslo  180 000 kroner per år
 10 Gbit/s  Trondheim–Oslo  400 000 kroner per år

Ta kontakt for nærmere informasjon og forslag til nettmessig løsning.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Dedikerte optiske forbindelser kan settes opp for alle som er tilknyttet forskningsnettet. Det vil si virksomheter som benytter Uninett som internettleverandør.

Bestillingsinformasjon: 

Kontakt Uninett på kontakt@uninett.no for bestilling.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet og deler optisk infrastruktur med dette.

Kontaktinformasjon: