Optisk kanal (lambda)

UNINETT leverer dedikerte optiske kanaler, også kalt private forbindelser, både innen det norske og det globale forskningsnettet. Tjenesten er spesielt egnet for fagmiljøer med krav til høy båndbredde og/eller fast tidsforsinkelse, og der endesystemene ønskes kjørt i et lukket nettverk, eventuelt i en kombinasjon med åpne nettverk, Dette kan for eksempel være et stort forskningsprosjekt, eller to avdelinger innen samme organisasjon som trenger et avgrenset nettverk.  Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet og deler optisk infrastruktur med dette.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Dedikerte optiske forbindelser kan settes opp for alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Kunden må ha tilgang til optisk fiber/kanal fra sin institusjonen og til nærmeste UNINETTs leveransenode i vårt stamnett.

Beskrivelse av tjenesten: 

Stamnettet er i stor grad på langdistanse bygd på infrastruktur der UNINETT har tilgang til egne bølgelengder. I parallell med forskningsnettet har vi mulighet til å kjøre parallelle private forbindelser. Det er mulig å knytte disse forbindelsene sammen med tilsvarende linjer som kan tilbys via våre internasjonale samarbeidspartnere. Typisk anvendelse er hvor man har et forskningsprosjekt som trenger høy kapasitet med en garantert ytelse, eller hvis man ønsker å knytte sammen to avdelinger innen en organisasjon i et privat nett.

Tjenesten kjøres i parallell med det ordinære forskningsnettet og deler optisk infrastruktur med dette. Applikasjoner som kan ha særlig nytte av tjenesten finner vi innen tunge naturvitenskapelige miljøer, miljøer som håndterer store datamengder eller der det er behov for lukkede nettverk. Spesialiserte testnett kan også settes opp ved hjelp av tjenesten. Grensesnitt er 1, 10 og 100 Gigabit Ethernet samt 2.5 og 10 Gbit/s SDH. Feiltoleranse kan etableres etter behov.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

Pris er avhengig av strekning og kapasitet på sambandet.

Priseksempler
1 Gbit/s - Trondheim Oslo - 180 000 NOK per år.
10 Gbit/s - Trondheim Oslo - 400 000 NOK per år.

Ta kontakt for nærmere informasjon og forslag til nettmessig løsning.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT på kontakt@uninett.no

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten kjøres parallelt med det ordinære forskningsnettet og deler optisk infrastruktur med dette.

Kontaktinformasjon: