Leverandør av system for plagiatkontroll er valgt

Den felles anskaffelsesprosessen for et nytt system for plagiatkontroll for UH-sektoren har pågått siden i mars 2016, og de 22 institusjonene som har deltatt på anskaffelsen, og som dermed står som rettighetshavere, kan gjøre avrop i nær framtid, så snart kontrakten signeres.

Konkurranseutlysningen var basert på at UH-sektoren ønsket seg en rammeavtale med én leverandør, og vinneren av konkurransen er Prio Infocenter AB, som tilbyr systemet Urkund.

Svensk leverandør
Leverandøren er svensk, og systemet Urkund er allerede velkjent og mye brukt i Sverige og Danmark. Flere av integrasjonene man kommer til å ha bruk for i det digitale læringsmiljøet som bygges, blant annet mot de nylig valgte systemene for digital eksamen, er allerede i drift i tilsvarende løsninger andre steder. Dette vil forhåpentligvis kunne gi UH-sektoren en smidig vei mot et velfungerende samspill mellom løsninger.

UNINETT kommer tilbake med mer informasjon om avrop og veien videre i løpet av én til to uker.