Leverandører av læringsplattform (LMS) for UH-sektoren valgt

20 universiteter og høgskoler har deltatt i en felles anskaffelsesprosess i regi av UNINETT for ny e-læringsplattform (LMS). Prosjektet som startet i november 2015 er nå på oppløpssiden, og kontrakter er tildelt tre leverandører.

Leverandørene som får tildelt kontrakt:

Ønskene og kravene som sektoren la til grunn for anbudet, ble etter omfattende prosesser konkretisert i et konkurransegrunnlag.

Prosessen som har ledet frem til valget av leverandører har blitt gjennomført av en kjernegruppe som har evaluert tilbudene, flere ekspertgrupper som har sett på pedagogiske aspekter, tekniske, design, universell utforming, arkitektur og det kontraktsmessige. Ikke minst har systemene blitt brukertestet av studenter og forelesere.  

Så snart kontraktene er signert vil virksomhetene kunne gjøre direkte avrop på preferert leverandør eller gjennomføre mini-konkurranser innenfor rammeavtalen. Informasjon om denne prosessen vil bli distribuert til de deltakende virksomhetene.