Felles IAM i universitets- og høyskolesektoren

Leverandør av felles IAM-løsning i kunnskaps-Norge er valgt

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning, under ledelse av Ida Munkeby fra NTNU, besluttet i januar 2019, at det skulle anskaffes og innføres et felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i forskning og høyere utdanning. Anskaffelsesprosessen, ledet av Uninett AS, er nå ferdig, og valgt leverandør av IAM-system er Identity Automation. Uninett AS signerer og blir avtalepartner på vegne av kunnskapssektoren.

– Innføring av nye, felles IKT-løsninger i kunnskapssektoren er en stor og kompleks oppgave. Da vi i Uninett AS takket ja til forespørselen fra UNIT om anskaffelse og innføring av et felles IAM-system i sektoren, så var det fordi vi så det som et viktig og riktig steg på veien for økt informasjonssikkerhet og bedre samhandling i og mellom institusjoner. Med inngåelse av denne avtalen har vi nådd en viktig milepæl, og jeg er svært fornøyd med å ha fått Identity Automation med på laget. Leverandøren har sitt utspring fra universitetsmiljø i USA og har spesialisert seg på tilgangsstyring i kunnskapssektoren, sier Uninetts administrerende direktør Tom Røtting.

LES MER: Nettsiden for IAM

– Felles IAM-løsning er et viktig steg på veien mot å realisere en plattform for sikker deling av data i UH-sektoren på tvers av institusjonene, ikke bare internt på den enkelte institusjon. For studenter og ansatte vil dette være et viktig tiltak for å gjøre hverdagen både enklere og sikrere, sier Sigurd Eriksson, assisterende direktør i UNIT, og leder av styringsgruppa for IAM-prosjektet.  
(Se sak fra direktoratet på www.unit.no)

 

IAM

Leder av Digitaliseringsstyret, Ida Munkeby, IT-direktør ved UiB Tore Burheim, administrerende direktør i Uninett AS Tom Røtting, assisterende direktør i UNIT Sigurd Eriksson. Foto: UNIT
 

Ros til prosjektgruppa
Avdelingsdirektør i Uninett AS, Hildegunn Vada, har vært prosjektleder for IAM-arbeidet, og roser prosjektgruppa for arbeidet som er gjort så langt.

– Selve anskaffelsesløpet er intensivt, og prosjektgruppa har lagt ned svært mye arbeid for å kartlegge markedet, beskrive ønsket løsning, samt kommunisere med og evaluere aktuelle løsninger og leverandører. Videre vil vi etter anskaffelse være helt avhengig av at universiteter og høyskoler stiller som piloter for innføring av valgt system, og her vil jeg rose Universitetet i Bergen. De sa i tidlig fase at de ønsket å være pilot for felles IAM-system, og stå klare til å innføre løsningen straks et system var valgt. Jeg gleder meg til vi nå skal starte innføringen hos UiB, sier Vada.

Innføring og pilotering – innovasjon i praksis
Felles IAM-system skal innføres hos hver institusjon, der Uninett AS er koordinator og prosessleder. Universitetet i Bergen (UiB) er pilot og første institusjon som ruller ut systemet. Deres innovative tilnærming til IAM- arbeidet, som er meget omfattende, gjorde at UiB ble tildelt Uninetts innovasjonspris høsten 2019.

– Store tunge prosesser blir ikke bedre av store, tunge prosjektorganisasjoner, uttalte IT-direktør ved UiB, Tore Burheim, da han mottok Uninetts innovasjonspris 2019.

 

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Hildegunn Vada, Uninett AS

Mobil: +47 97680705
E-post: hildegunn.vada@uninett.no

 

Les mer om IAM