Litt krøll med opptak pga. programendringer

Vi gjør oppmerksom på at opptakene fra plenum 28. september foreløpig ikke er redigerte. Dette vil bli gjort snarlig etter konferanseslutt. Live streaming torsdag 29. september går som planlagt, men også der med noen programendringer. Vi beklager dette.