Logganalyse

Logganalyse er et nyttig og brukervennlig analyseverktøy for overvåkning, feilsøking og ressursplanlegging.

 • Hva er Logganalyse?

  Hva er Logganalyse?

  Logganalyse mottar og analyserer et stort volum av logginformasjon gjennom parsing og lagring av logger (Logstash og Elasticsearch). Deretter blir nøkkeldata presentert gjennom Kibana i et brukervennlig, digitalt format med enkle navigasjonsløsninger. 

  For å sikre høy tilgjengelighet er det etablert redundant 10 GB datanettforbindelse, samtidig som Logganalyse kjører på et cluster av redundante maskiner. Tjenesten er skalerbar til meget store datamengder. 

  På grunn av sikkerhetshensyn har hver bruker kun tilgang til egne loggfiler. Uninett har i tillegg laget et "skall" for autentisering og autorisasjon rundt Kibana. Loggene er dessuten tilgjengelig i originalformat i en begrenset periode.

  Tjenesten kjører på et datasenter der data blir lagret og prosessert på dedikerte tjenere som fysisk er plassert ved Uninett/NTNU, og som driftes av Uninett. All data og databehandling håndteres dermed av én leverandør og er underlagt norsk lovgivning. 

  Brukerne av Logganalyse må benytte Feide-innlogging.

  Tjenesten Sikkerhetsanalyse er avhengig av Logganalyse, og de to tjenestene bestilles ofte sammen. Derfor er bestilling av Logganalyse beskrevet i Sikkerhetsanalyse brukerdokumentasjon. Det er ingenting i veien for å bestille Logganalyse uten Sikkerhetsanalyse.

 • Hvem er tjenesten for?

  Hvem er tjenesten for?

  Logganalyse er tilgjengelig for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Alle som håndterer systemer med logger kan ha nytte av tjenesten.

 • Forutsetninger
 • Organisering

  Organisering av tjenesten

  Logganalyse vil bli håndtert gjennom et egnet prioriteringsråd med medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren.

  Det er et faglig samarbeid i sektoren rundt Logganalyse. Se Agora-siden for Logganalyse.

 • Pris

  Pris Logganalyse

  Kostnaden ved tjenesten er lav sammenlignet med kommersielle alternativer. Det kan bli en ekstra kostnad for langvarig lagring av store mengder loggdata. Prisen beregnes per dag, slik at uventet massiv logging, for eksempel ved feil i et system, ikke skal få drastiske økonomiske konsekvenser for kunden.

  • Kostnaden faktureres etterskuddsvis basert på registrert bruk
  • Det er ingen påmeldingsavgift
  • Dersom total bruk av tjenesten fra hele sektoren overstiger 300 GB per dag, vil prisen kunne justeres ned
  • For tyngre bruk av Logganalyse gjelder en trinnvis lavere pris per GB

  Oversikten under viser kostnad per år ved et gitt jevnt loggvolum per dag, sammelignet med det kostnaden ville vært ved fast pris 8,33 kroner per GB.

  Priser for Logganalyse
  GB per dag Kostnad Kostnad ved fast pris 8,33 kr per GB
  40 120 000 kr 120 000 kr
  80 212 000 kr 243 000 kr
  200 410 000 kr 608 000 kr
  500 600 000 kr 1 520 000 kr
  1000 790 000 kr 3 040 000 kr

   

 • Bestill Logganalyse

Hva er Logganalyse?

Logganalyse mottar og analyserer et stort volum av logginformasjon gjennom parsing og lagring av logger (Logstash og Elasticsearch). Deretter blir nøkkeldata presentert gjennom Kibana i et brukervennlig, digitalt format med enkle navigasjonsløsninger. 

For å sikre høy tilgjengelighet er det etablert redundant 10 GB datanettforbindelse, samtidig som Logganalyse kjører på et cluster av redundante maskiner. Tjenesten er skalerbar til meget store datamengder. 

På grunn av sikkerhetshensyn har hver bruker kun tilgang til egne loggfiler. Uninett har i tillegg laget et "skall" for autentisering og autorisasjon rundt Kibana. Loggene er dessuten tilgjengelig i originalformat i en begrenset periode.

Tjenesten kjører på et datasenter der data blir lagret og prosessert på dedikerte tjenere som fysisk er plassert ved Uninett/NTNU, og som driftes av Uninett. All data og databehandling håndteres dermed av én leverandør og er underlagt norsk lovgivning. 

Brukerne av Logganalyse må benytte Feide-innlogging.

Tjenesten Sikkerhetsanalyse er avhengig av Logganalyse, og de to tjenestene bestilles ofte sammen. Derfor er bestilling av Logganalyse beskrevet i Sikkerhetsanalyse brukerdokumentasjon. Det er ingenting i veien for å bestille Logganalyse uten Sikkerhetsanalyse.

Hvem er tjenesten for?

Logganalyse er tilgjengelig for institusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Alle som håndterer systemer med logger kan ha nytte av tjenesten.

Organisering av tjenesten

Logganalyse vil bli håndtert gjennom et egnet prioriteringsråd med medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren.

Det er et faglig samarbeid i sektoren rundt Logganalyse. Se Agora-siden for Logganalyse.

Pris Logganalyse

Kostnaden ved tjenesten er lav sammenlignet med kommersielle alternativer. Det kan bli en ekstra kostnad for langvarig lagring av store mengder loggdata. Prisen beregnes per dag, slik at uventet massiv logging, for eksempel ved feil i et system, ikke skal få drastiske økonomiske konsekvenser for kunden.

 • Kostnaden faktureres etterskuddsvis basert på registrert bruk
 • Det er ingen påmeldingsavgift
 • Dersom total bruk av tjenesten fra hele sektoren overstiger 300 GB per dag, vil prisen kunne justeres ned
 • For tyngre bruk av Logganalyse gjelder en trinnvis lavere pris per GB

Oversikten under viser kostnad per år ved et gitt jevnt loggvolum per dag, sammelignet med det kostnaden ville vært ved fast pris 8,33 kroner per GB.

Priser for Logganalyse
GB per dag Kostnad Kostnad ved fast pris 8,33 kr per GB
40 120 000 kr 120 000 kr
80 212 000 kr 243 000 kr
200 410 000 kr 608 000 kr
500 600 000 kr 1 520 000 kr
1000 790 000 kr 3 040 000 kr