Student sitter ved pulten med PC.

CNaaS Studentbolig

CNaaS Studentbolig er et lokalnett skreddersydd for studentboliger. Lokalnettet fra Uninett gir en velfungerende studiesituasjon og et mangfoldig fritidstilbud for studentene.

CNaaS Studentbolig er en forlengelse av forskningsnettet og gir studentene et internett med høy kapasitet og god sikkerhet. Målet med CNaaS er tredelt: økt kvalitet, høyere sikkerhet og mer rasjonell drift. Driften av lokalnettet blir med CNaaS i stor grad automatisert. CNaaS-tjenesten fås som enkelttjenester eller som en totalpakke.

CNaaS studentbolig tilbyr:

Internett med høy kapasitet koblet til forskningsnettet

CNaaS Studentbolig leveres med redundant 10 Gbit/s forbindelse til Uninetts forskningsnett. Forskningsnettet er et landsdekkende, høykapasitets nett med eksepsjonelt gode forbindelser til internasjonale forskningsnett, innholdsleverandører, nasjonale og internasjonale skyleverandører og det generelle internett. Uninetts kompetente nettverkseksperter bygger, driver og videreutvikler CNaaS Studentbolig med tanke på robusthet og profesjonell proaktiv drift.

Uninetts servicesenter overvåker nettverket helt frem til den enkelte studentbolig og reagerer raskt ved feilmedlinger.

Sikkerhet: Kontinuerlig monitorering og analyse av trafikken

Uninett monitorerer og analyserer trafikken i studentbynettet kontinuerlig. Mistenkelige trafikkmønstre vil gi alarm til Uninetts servicesenter, der god fag-ekspertise vurderer alvorlighetsgrad. Ved tegn på innbrudd på studenters utstyr reageres det raskt og adekvat.

Alvorlige saker håndteres av Uninett CERT - kunnskapssektorens responsmiljø. Uninett CERT er akkreditert og samarbeider tett med et nasjonalt og internasjonalt nettverk av kompetente sikkerhetsmiljøer. Dette gir økt trygghet for studentene.

Integrasjon med campus

I studentboligen bor studenten nært campus med de fordeler det gir. At nettveien til campus ikke tar omveier er ingen selvfølge, men med Uninett som nettleverandør rutes trafikken korteste vei. Campusnettet og student-bolig-nettet bygges vegg i vegg, noe som gir optimale forhold for digital undervisning og tilgang til digitale ressurser på eget campus. Dette gjelder også i forhold til kunnskapssektorens fellestjenester for studenter (undervisnings-opptak, læringsplattform, samhandlingsplattform m.m.). 

Med CNaaS Studentbolig gjøres eduroam tilgjengelig på hybel og fellesareal. Dette gir studentene god mobilitet mellom skole og hjem. Laptop og telefon kommer enkelt, fleksibelt og sikkert på nett overalt.

Hva er CNaaS Studenbolig?

Med CNaaS Studentbolig driver Uninett AS lokalnettet på campus og studentbyer, som en forlengelse av det landsdekkende forskningsnettet.

Utstyrspakke

  • Kablet nettverk: I boligen får studenten state-of-the-art 1 Gbit/s synkront kablet nettverk. Dette gir optimale forhold for tjenester som krever rask responstid (lav latency).
     
  • Rutere og svitsjer er godt dimensjonert med buffer og minne slik at intensiv bruk i minst mulig grad påvirker andre brukere.
     
  • Trådløsnett basert på siste generasjon Wifi-teknologi (802.11ax). Godt avstemt radioplan hindrer interferens fra nabohybler. Studenten får sitt personlige, private trådløsnett (SSID) på hybelen og kan i en beskyttet og trygg omgivelse sette opp alle sine enheter. Dette kan inkludere medieavspillere (Chromecast, AppleTV), smart-TV, laptop, smarttelefon, nettbrett, høyttalere, smartklokke, printer, etc.

Hver hybel utstyres med offisielle IPv6 og IPv4-adresser, noe som er fordelaktig i mange sammenhenger.

Book en time med rådgiver!

Våre flinke fageksperter hjelper deg med en gjennomgang av det lokale nettverket på studentboligene. De gir råd og veiledning på design og teknologiske løsninger.

Bestill en rådgivningstime

Mann sitter foran pulten og holder hendene i været, frustrert over PC som står foran han.

 

Snarveier

Norges forskningsnett, gir internettilgang med svært høy kapasitet for brukere i hele Norge, inkludert Svalbard. 

Uninett drifter lokalnett på campus og studentbyer som en forlengelse av forskningsnettet. Mer om lokalnettet til Uninett. 

Sikker og enkel tilgang til trådløst nett over hele verden for studenter, forskere og ansatte.

Beskytter brukere og systemer mot å nå skadelige nettsider og hindrer dem i å bli lurt til å gi fra seg sensitiv informasjon.