Møter i prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester

På denne siden finner du referater og sakspapirer fra møtene i Uninetts prioriteringsråd for nett og nettnære tjenester.

Møter i 2019:

  • Onsdag 23. januar
  • Mandag 6. mai
  • Onsdag 11. september
  • Onsdag 13. november

 

Referater og agenda

Møte 1/2019

Når: 23. januar, kl. 09.00–12.00