Mange sentrale spørsmål på agendaen i prioriteringsråd for mellomvare

– Sakene vi bruker mest tid på denne høsten er felles IAM og felles integrasjonsarkitektur i sektoren, forteller leder i priotieringsrådet for mellomvare, Hans Kristian Fjeld (Universitetet i Oslo).

– Her er det etablert prosjekter som vi i prioriteringsrådet følger tett. I tillegg har vi selvfølgelig stort fokus på Feide, med spesielt fokus på ny funksjonalitet etter sammenslåingen med Dataporten. Prioriteringsrådet er en viktig arena for forankring og brukermedvirkning knyttet til Uninetts tjenester og satsingsområder. Det har fungert veldig bra så langt, og jeg er svært fornøyd med samarbeidet vi har med Uninett, sier Fjeld.