Mer om Dataporten

Dataporten benyttes av ulike roller/målgrupper på ulike måter. Her er en oversikt over hvilken informasjon og dokumentasjon som er relevant for de ulike rollene.

Vertsorganisasjoner

Den som er Feide-administrator er også administrator i Dataporten. Administrator er ansvarlig for å:

  • holde informasjon om vertsorganisasjonen oppdatert
  • registrere tjenester og API-er på vegne av vertsorganisasjonen
  • håndtere forespørsler fra tjenester om tilgang til egne API-er og API-er fra FS
  • forhåndsgodkjenne tjenester som virksomhetsstyrte, og dermed fjerne behov for sluttbrukers samtykke

Mer informasjon om administrators oppgaver

Vertsorganisasjoner – universiteter, høyskoler eller skoleeiere – som bestiller og bruker tjenester via Dataporten er pålagt å overholde visse plikter når det gjelder personvern. Pliktene gjelder når tjenestene behandler opplysninger om sluttbrukerne - studenter, forskere og ansatte.

Tjenesteleverandører

For leverandører som er registrert i Feide, vil den som er administrator i Feide også være administrator i Dataporten. Administrator benytter Dataporten for å registrere tjenester og API-er på vegne av virksomheten, og håndtere forespørsler fra tjenester om tilgang til egne API-er. 

Er dere ikke registrert i Feide? Registrer en ny tjenesteleverandør.

Ønsker dere å benytte ID-porten? Les mer om priser og betingelser ved bruk av ID-porten.

Personvern: Sørg for at dere er godt kjent med hvilke plikter dere har som tjenesteleverandør

Utviklere

Alle Feide-brukere og gjestebrukere kan logge seg inn i Dataporten og registrere tjenester og API-er. De har da rollen "utvikler". Enkeltpersoner - som studenter og elever - kan dermed lage nyttige tjenester for sine medstudenter. Er det en utdanningsinstitusjon eller en profesjonell tjenesteleverandør som står bak tjenesten, bør man registrere tjenestene under virksomheten heller enn på enkeltpersoner.

Startside for teknisk dokumentasjon

Sluttbrukere

Sluttbrukere bruker Dataporten til å logge på tjenester og mobil-apper, opprette egne grupper som kan deles på tvers av tjenester, og trekke tilbake samtykke til tjenester man ikke lenger ønsker å bruke.

Mer info om innlogging og samtykke for sluttbrukere.

Studenter, forskere og ansatte (sluttbrukere) har visse personvernrettigheter når tjenester i Dataporten behandler personopplysninger om dem. Les mer om hva disse rettighetene er.

Andre

Er du generelt interessert i å vite mer om Dataporten?