Rammeavtale for Microsoft-lisenser.

Rammeavtale for Microsoft-lisenser gjelder for kjøp av Microsoft produkter og/eller lisenser.
Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 25. mars 2015 til 25. mars 2019

Maksimal varighet på avtalen er til 25. mars 2019

Leverandør / kontaktinformasjon:
Crayon
Marius Rognaldsen
95 77 71 91
Geirr Fuglset
92 43 92 09
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Det må signeres avropsavtale mellom Virksomheten og leverandøren, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no