Millioninvestering i gigabitkapasitet til Ny-Ålesund

Forskings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland kunngjorde 9. mai at regjeringen bevilger 60 millioner kroner til en fiberoptisk kabel mellom Ny-Ålesund og Longyearbyen på Svalbard. Dette er en gledelig nyhet for UNINETT, som sammen med blant andre Statens Kartverk har jobbet lenge for å få på plass denne forbindelsen.

Et senter for internasjonal forskning

– Ny-Ålesund har et stort internasjonalt forskningsmiljø, der det foregår svært viktig forskning på en rekke områder. Blant annet er Ny-Ålesund et viktig globalt referansepunkt i det såkalte VLBI-nettverket for høypresisjons posisjonering og gir viktige data for eksakt global tidsangivelse, forteller teknisk direktør Olaf Schjelderup i UNINETT. - Neste generasjon antennesystemer for slike målinger produserer kontinuerlig nærmere 10 gigabit per sekund. Det stiller store krav til overføringskapasitet.

6 000 ganger større kapasitet

Det nye sambandet får 6.000 ganger større kapasitet enn dagens system, hvis alle fibrene i kabelen utnyttes og det benyttes standard optisk teknologi for bølgelengdemultipleksing. Neste generasjons optisk utstyr vil i teorien kunne gi enda mer kapasitet. I tillegg vil kommunikasjonssikkerheten bli betydelig styrket ved at anlegget samspiller med den eksisterende radiobaserte løsningen. Høy nettkapasitet endrer også måten forskningen kan jobbe på, og Ny-Ålesund som forskningsby vil bli enda mer attraktiv med fiberkapasitet ut i verden.

Den fiberoptiske kabelen blir 26 mil lang, og skal pløyes ned på havbunnen. Fra Longyearbyen og inn til fastlandet ligger det allerede en tilsvarende kabel. Dette sambandet ble åpnet i 2004. Arbeidet med å få den nye kabelen på plass begynner i løpet av året.

Resultat av samarbeid over lang tid

UNINETT har lenge samarbeidet med Geodesidivisjonen i Kartverket, Kings Bay og Norges forskningsråd for å få på plass en offentlig finansiering av kabelen mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund. - Vi er veldig glade for at regjeringen bevilger midlene som gjør at kabelen nå blir en realitet, og ser frem til å ta fatt på det omfattende arbeidet som ligger foran oss, avslutter Schjelderup.

Mer informasjon:

Regjeringens pressemelding

UNINETT fakta-ark (2008)

Kontaktperson i UNINETT: Olaf Schjelderup, olaf.schjelderup@uninett.no