Min sommerjobb i UNINETT

 

Fortell hva du gjør i sommer? 

Jeg lager det som kalles et IPAM-verktøy, som står for IP Address Management. Verktøyet er en del av NAV (Network Administration Visualized), som er en del av verktøykassene UNINETT leverer til UH-sektoren. I bunn og grunn består jobben av å lage ulike oversikter som gjør det mulig å få grei oversikt over alle nett man har. Derfra kan man finne nett å tildele mindre nett til ulike formål og få dem inn i NAV. I tillegg til den tekniske utviklingen jobber jeg tett med NTNU, som er en av partene som har ønsket et slikt verktøy og derfor sitter med fasiten på hva som trengs.

Hvordan er en arbeidsdag for deg? 

Jeg begynner hver dag med å gå innom kiosken og kjøper meg en croissant til studentpris, henter en kaffe, setter meg ved pulten og sjekker e-post før jeg begynner å leke med koden min. Ellers varierer oppgavene noe fra dag til dag. Sånn sett fungerer flexi-ordningene her veldig godt for meg. Da kan man sitte på overtid og være konsentrert med et problem eller et prosjekt en dag, for senere å kunne gå tidlig hjem fra jobb og ta helg.

Det er en oversiktsskjerm rett ved pulten min, som viser hvordan det går med koden jeg har levert. Den er stort sett grønn, men blir rød og skummel når jeg har ødelagt ting i NAV, som jo kan skje. Det er derfor alltid et lite rush å levere kode og vente på resultatet. Det er jo avslørende. Holder den seg grønn viser det at jeg har gjort ting rett, eller i det minste ikke feil.
 

Hvilke fordeler ser du med å jobbe i UNINETT? 

Det er flere. Først og fremst det å få muligheten til å delta i et sosialt og veldig faglig godt miljø. Samtidig er jeg fornøyd med å gjøre det jeg anser som en viktig jobb, da med tanke på at UNINETT er en uunnværlig tjenesteleverandør for UH-sektoren. Man kan rett og slett ikke se for seg et universitet uten gode tjenesteleverandører som UNINETT.

I tillegg trives jeg med at jeg i stor grad får være selvstyrt i den jobben jeg gjør, og får mye spillerom til å jobbe med mine oppgaver. Det gjør noe å føle eierskap til prosessen. I tillegg er veilederne mine flinke til å gi tilbakemelding på arbeidet jeg gjør uten å drive mikrostyring. Siden jeg også har direkte kontakt med NTNU, setter jeg utrolig pris på den gjensidige tilliten som er etablert mellom UNINETT som bedrift og deres kunder. Når jeg er ute og snakker med NTNU nyter jeg veldig godt av denne tilliten, som jeg oppfatter som et resultat av en veldig god kommunikasjon og forståelse av hverandres behov.
 

Får du bruk for studieprogrammet ditt i denne jobben?

Ja, det vil jeg si! Jeg begynner på fjerdeåret i kommunikasjonsteknologi ved NTNU, som også flere her har studert. Utdanningen ligger veldig nært flere av oppgavene til UNINETT, da den i stor grad dreier seg om tjenestelevering, fjernkommunikasjon og informatikk.

Selv om jeg liker den teoretiske delen av undervisningen på universitetet vil jeg helt klart trekke fram praksisen som det viktigste. Et fag som KTN (Kommunikasjon, Tjenester og Nettverk) gir for eksempel en bred teoretisk innføring i hvordan nettverk fungerer, men i denne jobben får jeg se hvordan man i praksis gjør det. Sånn sett har jeg i denne jobben fått mye bedre mestring og forståelse for hvordan man bygger og drifter moderne nettverk.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte opprinnelig på noen utlyste stillinger, men ble innkalt til et intervju for en annen stilling som utvikler i NAV, med fokusområdet på dette IP-styringsverktøyet. I forkant av intervjuet var jeg litt usikker på hvor formelt det var her, så for å være på den sikre siden kledde jeg meg opp i dress og kjørte konsulentlooken. Det angret jeg litt på da jeg møtte opp til intervju og så hvordan det krasjet med den avslappede stilen som er her i UNINETT. Det er ikke noen særlig høytidelig kleskode i denne bedriften for å si det sånn.