Min sommerjobb i Uninett

Uninett har lang tradisjon med sommerstudenter, og lyser nå ut sommerstudentstillinger for 2018. En av de som har hatt sommerjobb i Uninett, er Emil Henry Flakk. 

Her kan du lese et intervju fra da Flakk jobbet i nettavdelingen. I tillegg forteller organisasjonsdirektør Beate Simavik hvorfor sommerstudentene er viktige for Uninett.

Hva gjør du i sommer?

Jeg lager det som kalles et IPAM-verktøy. IPAM står for IP Address Management. Verktøyet er en del av NAV (Network Administration Visualized), som er en del av verktøykassen Uninett leverer til universitets- og høyskolesektoren. I bunn og grunn består jobben av å lage ulike oversikter som gjør det mulig å få en grei oversikt over alle nett man har. Derfra kan man finne nett å tildele mindre nett til ulike formål og få dem inn i NAV.

I tillegg til den tekniske utviklingen jobber jeg tett med NTNU, som er en av partene som har ønsket seg et slikt verktøy og derfor sitter med fasiten på hva som trengs. 

Hvordan er en arbeidsdag for deg?

Jeg begynner hver dag med å gå innom kiosken og kjøper meg en croissant til studentpris, henter kaffe, setter meg ved pulten og sjekker e-post før jeg begynner å leke med koden min. Ellers varierer oppgavene noe fra dag til dag. Sånn sett fungerer fleksitidordningen her veldig godt for meg. Da kan man sitte på overtid og være konsentrert med et problem eller et prosjekt en dag, for senere å kunne gå tidlig hjem fra jobb en annen dag.

Det er en oversiktsskjerm rett ved pulten min som viser hvordan de går med koden jeg har levert. Den er stort sett grønn, men blir rød og skummel når jeg har ødelagt ting i NAV, som jo kan skje. Det er derfor alltid et lite rush å levere koden og vente på resultatet. Det er jo avslørende. Holder den seg grønn viser det at jeg har gjort ting rett, eller i det minste ikke feil.

Hvilke fordeler ser du med å jobbe i Uninett?

Det er flere. Først og fremst det å få muligheten til å delta i et sosialt og veldig faglig godt miljø. Samtidig er jeg fornøyd med å gjøre det jeg anser som en viktig jobb, med tanke på at Uninett er en uunnværlig tjenesteleverandør for universitets- og høyskolesektoren. Man kan rett og slett ikke se for seg et universitet uten gode tjenesteleverandører som Uninett.

I tillegg trives jeg med at jeg i stort grad får være selvstyrt i den jobben jeg gjør, og at jeg får mye spillerom til å jobbe med mine oppgaver. Det gjør noe å føle eierskap til prosessen. I tillegg er veilederne mine flinke til å gi tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør uten å drive mikrostyring. Siden jeg også har direkte kontakt med NTNU, setter jeg utrolig stor pris på den gjensidige tilliten som er etablert mellom Uninett som bedrift og deres kunder. Når jeg er ute og snakker med NTNU nyter jeg godt av denne tilliten, som jeg oppfatter er et resultat av god kommunikasjon og forståelse av hverandres behov.

Får du bruk for studieprogrammet ditt i jobben?

Ja, det vil jeg si! Jeg begynner på fjerdeåret i kommunikasjonsteknologi ved NTNU, som også flere her har studert. Utdanningen ligger veldig nært flere av oppgavene til Uninett, da den i stor grad dreier seg om tjenestelevering, fjernkommunikasjon og informatikk.

Selv om jeg liker den teoretiske delen av undervisningen på universitetet, vil jeg helt klart trekke fram praksisen som det viktigste. Et fag som KTN (Kommunikasjon, tjenester og nettverk) gir for eksempel en bred teoretisk innføring i hvordan nettverk fungerer, men i denne jobben får jeg se hvordan man gjør det i praksis. Sånn sett har jeg i denne jobben fått mye bedre mestring og forståelse for hvordan man bygger og drifter moderne nettverk.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte opprinnelig på noen utlyste stillinger, men ble innkalt til et intervju for en annen stilling som utvikler i NAV, med fokusområde på dette IP-styringsverktøyet.

I forkant av intervjuet var jeg litt usikker på hvor formelt det var her, så for å være på den sikre siden kledde jeg meg opp i dress og kjørte konsulentlooken. Det angret jeg litt på da jeg møtte opp til intervju og så hvordan det krasjet med den avslappede stilen som er her i Uninett. Det er ikke noe særlig høytidelig kleskode i denne bedriften, for å si det sånn.

Alltid på utkikk etter de beste hodene

Organisasjonsdirektør i Uninett, Beate Simavik, forteller at bedriften er veldig fornøyd med sommerstudentordningen.

– Det er en måte å rekruttere gode hoder på og samtidig være en synlig arbeidsgiver i universitets- og høyskolesektoren, forteller hun.

– Samfunnsansvar, teknologientusiasme og åpenhet er viktige kjerneverdier her. Derfor ser vi ikke bare etter faglig sterke folk, men også de som trives med å samarbeide med andre og ivrer etter å skape bedre løsninger for UH-sektoren.

Simavik forteller at det er en del av Uninetts filosofi at sommerstudentene skal bidra til å holde produksjonen oppe over sommermånedene. Derfor blir de satt på reelle prosjektet der de har mulighet til å utrette noe Uninett kan bruke.

– Samtidig som de kan lære mye fra fagmiljøet her, får vi inn studenter med ny og viktig kunnskap fra forskningsfronten på teknologifelt vi arbeider innenfor. Dermed ser vi dette som en gjensidig gevinst, forklarer Simavik.

Les også intervju med en annen av Uninetts tidligere sommerstudenter

Mer om karriere i Uninett finner du her