Min sommerjobb i UNINETT (del 2)

Fortell hva du gjør i sommer!

Jeg er ansatt som utvikler i UH-skyprosjektet til UNINETT. Der jobber jeg med det som i arbeidsbeskrivelsen heter «programmatisk bygging og opprettelse av infrastrukturkomponenter». Det betyr i bunn og grunn at jeg bygger automatiske systemoppsett for servere sånn at når vi trykker på en knapp vil alt av konfigurering og programminstillinger skje av seg selv. På den måten vil hele prosessen med å sette opp en ny server ta fem minutter istedenfor at en stakkar må bruke fem kjedsommelige timer på å gjøre det manuelt.

Hvordan er en arbeidsdag for deg?

Jeg begynner å skrive på dagens konfigureringsfiler, tester dem, skriver videre hvis alt fungerer. Dersom jeg støter på et problem må jeg kanskje twigge litt på en tallverdi eller spørre “O store internett” hva som er galt. Noen dager kan det bli mye googling og ikke fullt så mye skriving. Da føler man seg fort mindre produktiv. Likevel er det jo slik man lærer og til slutt finner ut av ting. I tillegg blir det ekstra spennende å kjøre testrunder de dagene.

Hvilke fordeler ser du ved å jobbe i UNINETT?

Første og fremst at arbeidsoppgavene er veldig interessante. Utover det syns jeg arbeidsmiljøet her er solid, godt og enkelt å ta del i. Det virker på meg, etter å ha  jobbet her i beskjedne åtte uker, at selve arbeidsmiljøet er en viktig faktor til at man føler helhet i ens eget arbeid. Folk treffes og snakker om det vi jobber med rundt om i gangene. På den måten ser man hvordan egne ting henger sammen med andres prosjekt, og ikke er separert fra resten av produksjonen. Det gir et godt perspektiv på hvorfor man gjør det man gjør.

En annen klar fordel med å ha UNINETT som arbeidsgiver er at arbeidet jeg gjør uansett vil bli brukt til noe. Jeg kjenner andre utviklere i lignende jobber, som har fått beskjed om at alt de lager skal forkastes når de er ferdig. Rett og slett fordi prosjektet kun ble skapt for å vare den sommeren. Helt nytteløst. Her derimot får jeg jobbe på et eksisterende prosjekt som allerede er i UNINETT.  I beste fall bruker de det jeg har laget, og i verste fall skraper de alle kodelinjene mine. Uansett vil en ny bestemmelse for videre utvikling av prosjektet bli tatt på bakgrunn av det jeg har jobbet med, og være en del av produksjon. Det er veldig godt å vite.

Får du bruk for studieprogrammet ditt i jobben du gjør?

Ja, men det kommer også litt an på hvordan man ser på det. Det jeg gjør her er ikke direkte knyttet til det jeg har jobbet med på studiet, men alt fra universitetet er indirekte overførbart til denne jobben. Da tenker jeg særlig på utvikling av egne evner innen logikk, arbeidsmønster og arbeidsmetode for å løse tekniske problemer. For eksempel har konfigurasjonsfilene her i UNINETT et eget språk jeg aldri sett før, men strukturen ligner såpass mye på andre programmeringsspråk at jeg forstår hvordan jeg skal lese dem. På samme måte som at jobbing med mattefag gir en matematisk forståelse, gir det å jobbe med programmeringsspråk en språklig forståelse.

Hadde jeg fått denne oppgaven førsteåret jeg var student hadde jeg ikke ant hvor jeg skulle begynne. Nå vet jeg hvordan jeg skal plukke fra hverandre et problem for å kunne løse det. Det er jo det som er hele poenget med utdanning: man skal lære tankegang og prinsipper om programmering som kan overføres til andre IT-oppgaver.