Rammeavtale for mobiltelefoni - sekundærleverandør (overført til Unit)

Rammeavtale for abonnement og trafikk på mobiltelefoni for sekundærleverandør.
Kategorier: 

Leveranser av mobiltelefoni skjer via en primærleverandør og en sekundærleverandør. I de tilfeller primærleverandøren ikke kan levere tilstrekkelig radiodekning kan rammeavtalen med sekundærleverandøren benyttes. Sekundærleverandøren tilbyr dekning via et annet radionett enn primærleverandøren. Dette for å sikre tilstrekkelig radiodekning for tale og data i alle geografiske områder.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 1. desember 2014 til 1. desember 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
TeliaSonera Norge AS
Abonnement og trafikk på mobiltelefoni for sekundærleverandør
Kai Ove Moen - Manager Netcom Businesscenter
40 40 00 89
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør. Mal for avropsavtale finnes nederst på siden. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til Uninett, enten e-post: innkjop@uninett.no eller Uninett AS, POstboks 4769 Torgard, 7465 Trondheim

Innspill og erfaringer med rammeavtalen bes sendt til innkjop@uninett.no

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no