Møter i prioriteringsråd for mellomvare

På denne siden finner du referater og sakspapirer fra møtene i Uninetts prioriteringsråd for mellomvare.

Møter i 2019:

  • 19. januar kl. 10.00–15.00, Trondheim
  • 15. mai kl. 10.00–15.00, Oslo
  • 19. september kl. 10.00–15.00
  • 21. november kl. 10.00–15.00

 

Referater og agenda

Møte 1/2019

Når: 19.  januar, kl. 09.00–14.00

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

Møte 2/2019

Møte 3/2019

Når: 19.  september, kl. 09.00–11.00 (videomøte)