Uninett: Zoom Grunnskole

Nå får også grunnskoler Uninetts Zoom

Behovet for brukervennlige og trygge verktøy for videobasert undervisning skjøt fart da regjeringen varslet stenging av alle landets skoler 12. mars. Universitetene og høyskolene har for alvor tatt i bruk Uninetts Zoom-tjeneste. Nå får også grunnskoler og friskoler mulighet til å bruke Uninetts Zoom. Det skjer som følge av et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Uninett AS.

Les mer om Zoom Grunnskole

– Mange skoler i grunnutdanningen har erfaring med bruk av videobasert undervisning, og har hatt de nødvendige verktøyene for å kommunisere med elever og foresatte mens de jobber hjemmefra. Andre skoler mangler imidlertid gode verktøy, og derfor setter vi nå inn strakstiltak. Gjennom en gratisordning innfører Uninett og Udir nå Zoom Grunnskole til kommuner og friskoler i to puljer. Det sier Øystein Nilsen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet (Udir). 

Bestilling åpnet – tjenesten klar til bruk 

Uninett har allerede satt opp Zoom Grunnskole, klar til bruk, samt lagt til rette for Feide-innlogging på tjenesten

Kommunene og friskolene som skal ta den i bruk, må først søke Utdanningsdirektoratet om å bli med ordningen og deretter signere gjeldende databehandlertavtaler med Uninett.

Første pulje er på 20 kommuner og friskoler. Det er oppstartsmøte for disse onsdag 29. april, og tjenesten er klar til bruk fra mandag 4. mai.

Godt egnet også for grunnutdanning

Alle offentlige universiteter og høyskoler i Norge får Zoom fra Uninett. Den nordiske rammeavtalen er først og fremst fremskaffet for brukere i forskning og høyere utdanning, som også er Uninetts primærkunder.

Likevel ønsket Uninett svært gjerne å bistå da Udir tok kontakt med ønske om å få Zoom til grunnutdanningen. Etter dialog med Uninetts nordiske samarbeidspartnere ble det like før påske klart at det kunne ryddes serverkapasitet også til deler av grunnutdanningen

– Vi syns det er svært positivt at Utdanningsdirektoratet kontaktet oss om Zoom, og var selvfølgelig innstilt på å tilby videotjenester også til grunnskolene. Uninett er ansvarlig for Feide-innlogging i hele skole-Norge. Her samarbeider vi tett med Udir for å gi grunnutdanningen den innloggingstjenesten de trenger. Vi har derfor stor tro på å videreføre det gode samarbeidet, og er trygge på at Zoom blir en god videoløsning for skole-Norge, sier avdelingsdirektør Bjørn Helge Kopperud i Uninett.

Personvern og GDPR 

Bruk av videoløsninger til undervisning har ført til mye diskusjon rundt personvern og sikkerhet for elever, lærere og foresatte. Uninett har derfor aktivt informert om at vår Zoom-tjeneste er helt adskilt fra den mye omtalte amerikanske tjenesten.

Den kjører på en separat nordisk plattform, med en nordisk rammeavtale, trygt tilrettelagt for alle norske brukere. Man kan derfor stole på at Uninetts Zoom-tjeneste er trygg å bruke