Videobro

UNINETTs tjeneste videobro skal forenkle bruken av video for kommunikasjon og møter. Tjenesten gir en virtuell møteplass for flerparts videokonferanse. Den oversetter mellom ulike formater, og gjør det mulig for ulike typer endeutstyr å snakke sammen. Dette gir en sømløs oversettelse mellom SIP- og Skype for Business-klienter.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Alle som har nettilknytning via UNINETT.
Forutsetninger: 

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

Videobro gir oversettelse mellom videosystemer av ulik type: Skype for Business, SIP, H.323 og WebRTC samt også deltakelse fra telefon, slik at det er mulig for disse å kommunisere sammen. Dette gjøres med en tett integrasjon med UNINETT Sanntid, som blant annet gir en sømløs oversettelse mellom Skype for Business / Lync og SIP, og et URI-format for adressering som inngår i den domenebaserte strukturen som er innført gjennom UNINETT Sanntid.

Tjenesten tilbyr tre valgfrie hovedfunksjoner:

  • Virtuelle møterom, ubegrenset antall
  • Bro mellom videoendepunkter, eksempelvis slik at Skype for Business-brukere kan nås fra andre videoendepunkter.
  • Sluttbrukere som klienter direkte på videobro.

Den årlige tjenesteavgiften for videobro baserer seg på abonnement av disse kanalene. Virksomheten vil motta ukentlige rapporter om forbruk.

Det settes i utgangspunktet ikke en hard grense for begrensning av bruk av kanaler, men Virksomheten kan selv velge å låse maksimalt tillatte brukte kanaler.

Kostnad: 

Abonnement på kanaler tilbys i pakker på 5 samtidige videokanaler, med en minstebestilling på 5 kanaler.

Kunden kan velge å låse maksimalt antall tillatt brukte kanaler i sitt abonnement.

Kunden får ukentlige rapporter om forbruk. Fakturering skjer årlig, etterskuddsvis, etter forbruk av samtidige kanaler.

Etableringsavgift:

Det tilkommer en etableringsavgift per valgte hovedfunksjon, se beskrivelse, etter medgått tid. Ta kontakt for estimat.

Timepris i 2017 er kr. 1.050,-.

Årlig tjenesteavgift:

Pris per 5 samtidige kanaler: kr. 5.000,- per måned.

UNINETT er p.t. unntatt merverdiavgift.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med kontakt@uninett.no for bestillingsinformasjon.

Organisering av tjenesten: 

UNINETT eier og forvalter tjenesten, og har dermed det juridiske og merkantile ansvaret. UNINETT har også ansvaret for videreutvikling av tjenesten, i tett samarbeid med de virksomhetene som til enhver tid benytter seg av tjenesten.

Support: 
Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte. UNINETT gir teknisk støtte til virksomhetens IT-avdeling.
Kontaktinformasjon: