Nasjonalt IKT-sikkerhetsutvalg konkluderer i ny utredning

Det nasjonale IKT-sikkerhetsutvalget som ble nedsatt i 2017 leverte nylig sin utredning (NOU 2018:14) til Justis- og beredskapsdepartementet. Utvalget, ledet av Hans Christian Holte fra Skatteetaten, anbefaler fem overordnete tiltak for å styrke nasjonal cybersikkerhet (Foto:Justis- og beredskapsdepartmentet).

De fem anbefalingene er:

1) Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning

2) Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser

3) Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter

4) Tydelig regulering og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester 

5) Tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet

- Utvalgets utredning og anbefalinger reflekterer i stor grad sikkerhetsutfordringene man har identifisert innenfor cybersikkerhet i forskning og utdanning, sier CSO i Uninett, Olaf Schjelderup.

-  Vi i Uninett ser fram til å starte det nye fire-årige programmet for styrket cybersikkerhet i vår sektor. Koordinering, samarbeid, gjensidig tillit og tett dialog mellom alle parter er en viktig forutsetning for å styrke IKT-sikkerheten, ikke minst for å forebygge, oppdage og håndtere konkrete sikkerhetsbrudd. Analyse av datatrafikk for å lete etter trusselindikatorer, god hendelseshåndtering (CERT/IRT red. anm.) og sikring av kritisk infrastruktur er essensielt, og dette er faktorer vi ønsker å vektlegge i vårt sikkerhetsprogram de kommende fire årene. 14. januar arrangerer vi workshop om dette temaet, der ønsker og behov fra universitetene og høyskolene presenteres og drøftes i gruppearbeid og paneldebatt, forteller Schjelderup.