Nasjonalt erfaringsseminar: digital eksamen

Tid: Onsdag 9. til torsdag 10. september 2015

Sted: BI , Oslo

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen invitererte til nytt todagers seminar om digital eksamen. Årets første nasjonale seminar ble arrangert i januar 2015, med stor oppslutning. Se oppsummering fra seminaret

Seminaret gikk som to halve arbeidsdager, inkludert felles middag første kveld.

Formål:
Vi ønsket å legge til rette for erfaringsutveksling, deling og diskusjon vedrørende felles utfordringer rundt digital eksamen.

Felles middag:
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra forrige nasjonale seminar arrangerte vi denne gang en felles middag på kvelden 9. september

Priser:
Deltakeravgiften på seminar: 1000,-
Felles middag 9. september: 500,-