Natur, kultur og klima utfordrer IKT infrastruktur

Infrastrukturprosjekter under ekstreme forhold stiller komponenter, infrastruktur og lokalkunnskap på prøve, enten utbyggingen skjer i arktiske strøk, i tropevarme, eller under andre kulturelle betingelser  enn vi vanligvis opplever.

Problemstillingen ble belyst fra ulike hold under NORDUnet-konferansen i dag. Sebastian Büttrich, opprinnelig fysiker og leder av forskningslaboratoriet ved IT-universitetet i København, presenterte et prosjekt fra Zackenberg-sjøen på Grønland. Hensikten med prosjektet var å utvikle trådløst utstyr som forskere kunne bruke til innsamling av biologiske data.

Polarrever spiser kabler
Han skisserte en rekke utfordringer knyttet til enkeltkomponenter i utstyret, batterikapasitet i en mørketidsperiode på tre måneder, og utfordringer knyttet til is og lave temperaturer. Hans konklusjon var at en tverrfaglig tilnærming er helt avgjørende for et robust resultat, og at de mest trivielle forhold avgjør hvorvidt utstyret overlever en arktisk vinter: Polarrever spiser kabler, og fugler bygger reir i antennene. Å bygge infrastruktur under arktiske forhold er både mye vanskeligere og mye dyrere enn i hjemlige omgivelser.

Teknisk direktør i UNINETT, Olaf Schjelderup, sto for neste presentasjon, som også gjaldt arktiske utfordringer. UNINETT har vært sterkt engasjert i utbygging av infrastruktur til og på Svalbard gjennom mange år. Longyearbyen fikk fiberforbindelse i 2004, og dermed var det også aktuelt å vurdere en forlengelse av forskningsnettet til Ny Ålesund, der det pågår en betydelig forskningsaktivitet. En egen bevilgning fra norske myndigheter i 2008 satte fortgang i planene, men
det gjensto - og gjenstår fortsatt - utfordringer før den undersjøiske kabelen er et faktum.

Det er 270 kilomter fra Longyearbyen til Ny Ålesund. Til sammenligning er det 1400 kilometer fra fastlandet til Spitsbergen, så avstanden i seg selv er ikke det største problemet. Utfordringene er dels knyttet til at kabelleggingen ikke skal skade natur, dyreliv og kulturminner, og dels knyttet til at kabelen ikke skal bli skadet av naturfenomener eller fiske. Både sysselmannen og Kystverket har nå gitt de nødvendige tillatelser, og alt tyder på at kabelen kan realiseres sommeren 2013.

Det siste prosjektet som ble presentert hadde tittelen Wireless Sensor Networks Applications: if they work in Africa, they will work anywhere.Prosjektleder Marco Zennaro var forhindret fra å presentere selv, men kollega Sebastian Büttrich steppet inn. Her gjaldt problemstillingene ikke først og fremst natur og klima, men religiøse og kulturelle forhold. Hans konklusjon var at nitid planlegging på kontoret er vel og bra, men at den reelle planen først kan lages i møtet med mennesker og omgivelser der den skal settes ut i livet.

Konferansens hjemmeside
Streaming
Følg oss på Twitter! #ndn2012