NAV-kurs (halvdags før lunsj). Rom: Olav Tryggvasson III

Sesjonsledere: John Magne Bredal og Morten Brekkevold, UNINETT

NAV-kurset er en interaktiv gjennomgang av nettverksadministrasjonsverktøyet NAV. Deltakerne vil få presentert ulike delsystemer i NAV og få praktiske oppgaver som utføres på egen verktøykasse eller sin lokale installasjon. Dette er en gylden mulighet for nye og erfarne brukere til å bli bedre kjent med NAV fra utviklere med tilsammen over 30 års erfaring med systemet.

Kurset vil gjøres tilgjengelig på web. (URL til dette kommer snarlig!)

Hovedpunktene for kurset er:

  • Innlegging og strukturering av informasjon
  • Dashboard og hvordan finne informasjon
  • Status
  • Alarmer og varsling
  • Fjernkonfigurering av utstyr (PortAdmin, Arnold)

I tillegg vil vi fortløpende svare på spørsmål fra kursdeltakerne, vise andre delsystemer på oppfordring, diskutere forbedringer, forkaste tilbakemeldinger, fortelle historier og drikke kaffe (og muligens te).

De interaktive delene kan følges på følgende tre måter:

Vi vil ha et lite sett med nettverksutstyr tilgjengelig for de som har behov for det.

Velkommen!

Tid: 
Onsdag, april 11, 2018 - 09:30
Varighet: 
210