Nordic e-Infrastructure Conference

Nordic e-Infrastructure Conference arrangeres hvert annet år av  Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) i samarbeid med de nasjonale organene for e-infrastruktur i de nordiske landene. Målet er å bringe sammen nordiske brukermiljøer og den tekniske ekspertisen som finnes hos de nasjonale aktørene innenfor e-infrastruktur. Hensikten er å utvikle idéer og utforske mulighetene for felles, kostnadseffektive løsninger og tjenester.

Kontakt: