Neste generasjons analyseverktøy for å oppdage sikkerhetsbrudd

Regjeringen styrker informasjonssikkerheten i universitets- og høyskolesektoren og foreslår i statsbudsjettet å forbedre evnen til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser. Bedre analyseverktøy nevnes som et nødvendig tiltak.

Uninett er allerede i gang med å utvikle et analyseverktøy som vil bidra til dette. Verktøyet skal legge til rette for at flere sikkerhetsbrudd blir oppdaget, og kundene vil motta bedre og mer presise varsler.

Uninett ferdigstiller nå dette arbeidet, og målet er å etablere verktøyet som en pilotjeneste. Mer informasjon kommer ved utgangen av 2018.

Statsbudsjettet for 2019