Neste generasjons Feide

Feide har vært universitets- og høgskolesektorens løsning for innlogging siden tidlig på 2000-tallet, og i 2006 vedtok Kunnskapsdepartementet at Feide også skulle være grunnopplæringens løsning for sikker identifisering.

I 2014 startet Uninett utviklingen av Dataporten – en ny tjenesteplattform for innlogging og deling av data. I 2018 skal Feide og Dataporten slås sammen til én tjeneste med arbeidstittel Feide 2.0. Dette gjøres for å gi sluttbrukerne en bedre brukeropplevelse, og for å øke tilfanget av gode og tilpassede tjenester til utdanningssektoren.

En mer fleksibel og moderne løsning

Dataporten er en tjenesteplattform som gjør det enklere for leverandører å utvikle gode tjenester for sektoren, samtidig som det blir lettere og sikrere for institusjonene å dele informasjon med tjenestene. Den reduserer behovet for skreddersøm og krevende integrasjoner slik at terskelen for å utvikle og levere tjenester til utdanningssektoren senkes.

Tjenesteplattformen kobler datakilder og tjenester sammen på en måte som samtidig sørger for at sluttbrukerne og utdanningsinstitusjonene beholder kontrollen over hvor personopplysninger og annen informasjon spres. Dataporten ble utviklet med bakgrunn i de manglene sektoren erfarte med Feide etter mange års bruk. Den er en naturlig videreutvikling av Feide til en mer fleksibel og moderne løsning.

Sammenslåing av Feide og Dataporten

I regjeringens digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021 er Feide 2.0 blant de tiltakene regjeringen vil gjennomføre. Feide og Dataporten leveres i dag som to separate tjenester. Både prioriteringsrådet for mellomvare og IKT-senteret står bak beslutningen om å slå sammen tjenestene. Feide 2.0 skal etter planen være klar 1. oktober 2018.

Les mer om Feide her