Nettsamling (heldags). Rom: Olav Tryggvasson III

Sesjonsleder Einar Lillebrygfjeld, UNINETT

På denne nettsamlingen tar vi opp mange aktuelle temaer. Noen stikkord: Nytt forskningsnett, NetOps, Serivceavtale, 5G, Azure. Campus Network As a Service, Sikkerhet, Telemator, EVPN/VXLAN, Ethernet, osv.

 • 09:30-10:00    På vei mot nytt forskningsnett , v/Vidar Faltinsen, Uninett

  • Forskningsnettet styrkes steg for steg, år for år, for å møte et stadig mer krevende behov. I bunn ligger en viktig 20-årig avtale med Broadnet. Avtalen varer til 2023. Hva gjør vi etter dette?

 • 10:00-10:30    Klar for NetOps? , v/Svein-Ove Undal, Uninett  

  •  Automatisering av nettkonfigurasjon. Kvar begynner man, kva utfordringer er det, kva bør man unngå?  

  • Uninetts erfaring med å starte automatiseirng av nettverk    

 • 10:30-11:00    Status Cisco serviceavtale  v/David Medeiro Danielsen, Cisco
   

  • En oppdatering rundt direkteavtalen med Cisco på service
 • 11:00-11:30    Pause

 • 11.30-11.40: Telemator, v/Frode Storvik, Uninett

 • 11:40-12:00   Sikkerhet på nettustyr, v/Rune Sydskjør, Uninett

  • Sikkerhetsvarsler - nettutstyr

  • Status i sektoren og trusselbilde      

 • 12:00-12:30    Campus Network As a Service?  v/Vidar Faltinsen, Uninett

  • Det svenske forskningsnettet Sunet starter etter oppfordring fra svenske universiteter og høgskoler et prosjekt der de skal utvikle en ny tjeneste Campus Network As a Service. I korte ordelag er dette en mulighet for svenske universiteter/høgskoler å (langt på vei) outsource campusnettdrift. Vi vil i sesjonen presentere konseptet og invitere til en diskusjon om noe lignende kan være interessant i Norge.
 • 12:30-13:00    Azure – Tilkobling til forskningsnettet, v/Rune Myrhaug, Uninett

 • 13:00-14:00    Lunsj
 • 14:00-15:00    5G: evolusjon og revolusjon v/Poul Einar Heegaard og Katina Kralevska, NTNU

  • Digitaliseringen av samfunnet (feks. Industry 4.0) forutsetter og muliggjøres av myriader av sammenkoplede devices (IoT) med ulike krav til lav-forsinkelse, høykapasiet, høypålitelig, og/eller sikker kommunikasjonsnett og tjenester.

   Neste generasjons mobilnett (5G) er derfor under utvikling for å kunne imøtekomme og garantere at disse differensierte kravene bir møtt.

   Foredraget presenterer visjonene for 5G og gir et “sneak peak” inn i noen av teknologiene som er en del av 5G, bl.a. MIMO, mmWAVE, C-RAN (Cloud radio access network), SDN (Software Defined Networking), NFV (Network function virtualization), Network slicing.

 • 15:00-15:30    Pause

 • 15:30-16:00    EVPN/VXLAN et fleksibelt campus kjernenett Hans Kristian Eiken, Juniper

  • Dagens og morgendagens design på campusnett. Hvordan kan man løse de utfordringer og begrensninger man har idag.
 • 16:00-16:30    Campus optikk, v/Kurosh Bozorgebrahimi, UNINETT

  • Hva skjer på optikksiden 25Gbit/s og oppover

 

Tid: 
Torsdag, april 12, 2018 - 09:30
Varighet: 
450