Roar Olsen ny administrerende direktør i UNINETT

IaaS cloud delivery progress

UNINETT Sigma2 on the Roadmap for Research Infrastructure

GÉANT og Amazon Web Services reduserer hindringer for bruk av skytjenester

GÉANT og Amazon Web Services reduserer hindringer for bruk av skytjenester

03. Mar 2016

Amazon avstår fra å ta betalt for datanedlastning. Dette er et viktig steg framover for bruken av skytjenester innenfor forskning og utdanning i Europa.

Skytjenester – bruk og betaling av ressurser i nettskyen etter behov – gir store muligheter for millioner av brukere verden over. Fordelene er mange, blant annet redusert investeringsbehov, stordriftsfordeler, rask tilgang og fleksibel bruk. Likevel har det tatt tid å få i gang bruken innenfor forskning og høyere utdanning.

Nedlastningskostnader har skapt skepsis

Les mer

Startskudd for satsingen på UH-sky

Startskudd for satsingen på UH-sky

28. Feb 2016

UNINETT er tildelt 15 millioner kroner over statsbudsjettet for 2016 til satsingen på skytjenester for universitets- og høgskolesektoren. Satsingen skal styrke kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning, og samtidig bidra til effektivisering og lavere kostnader.

– UNINETT etablerte et eget UH-skyprogram i 2013, så det er gjort en god del arbeid med dette allerede. Det er likevel først med denne bevilgningen og et tildelingsbrev fra departementet at programmet formelt etableres, forklarer leder av programmet, Kristin Selvaag.

Les mer

In the field - international blog about research networks

In the field - internasjonal blogg om forskningsnett

Oppgraderinger i forskningsnettet

51 prosent økning for Feide i 2015

IT-direktøren ved UiA valgt som leder av prioriteringsråd

Sider