Forskningsnettene utforsker egen rolle

Forskningsnettene og alle som bidrar til drift og utvikling av denne infrastrukturen spiller en viktig samfunnsmessig rolle; vi bidrar til demokratiet ved å sørge for en robust infrastruktur som binder samfunnet sammen.

Interessante amerikanske perspektiver

Interessante bidrag fra USA viser at USA og Europa til en viss grad har ulike perspektiver. I USA skjer det innovasjon på selve nettverket med sikte på å forenkle infrastrukturen. De bygger et helt nytt 10-gigabits nasjonalt nett som baseres seg på SDN (software defined networks) og open flow.

Eduroam ble utropt som en formidabel suksess. Så langt har systemet vært forbehold universitets- og høgskolesektoren, nå har Sverige tatt eduroam til nye høyder og gjort systemet tilgjengelig fra jernbanestasjoner, flyplasser og hoteller.

Identitetsforvaltning framtidas kjerneområde?

Mellomvare er helt sentralt, og spesielt det som gjelder identitetsforvaltning. Dette feltet kan bli kjerneområdet for forskningsnettene i framtida. Feltet kan dessuten vise til interessante samarbeidsmodeller mellom offentlige og private aktører.

Store endringer innenfor høyere utdanning

Flere var opptatt av framtida for forskningsnettene; at de må ta en rolle over og forbi selve nettet, bygge ut tjenester, og ta en rolle som tilrettelegger.

I 2020 kan vi regne med at 80 prosent av all utdanning foregår over nettet, og med det vil halvparten av dagens utdanningsinstitusjoner være avviklet eller vesentlig endret. Dette gir klare føringer for forskningsnettene, ikke minst med hensyn til kapasitetsbehovet.

Forskningsnettene bør jobbe med å finne ut hvem kundene er og hva de ønsker seg. Forskningsnettene vil dessuten tjene på samarbeid og samordning. De europeiske forskningsnettene bør framstå med en enhetlig strategi og en felles stemme.

20 prosent til innovasjon

Vi kan være stolte av det vi har utviklet. Forskningsnettene er en robust infrastruktur som legger til rette for samhandling og samarbeid. Det er likevel viktig å holde fast ved at en betydelig andel - noen anslår 20 prosent - av innsatsen til enhver tid må øremerkes til innovasjon. Vi kan aldri hvile på laurbærene.

Konferansen i tall

Konferansen samlet 220 deltakere fra 23 land. I tillegg var det 400 unike besøkende fra 27 land som fulgte videostreamen. Konferansen er med andre ord internasjonal mer enn nordisk. Hele 80 deltakere bidro med foredrag.

Videre ble det registrert 625 unike kommunikasjonsenheter på konferansens SSID, hvilket gir rundt tre dingser per deltaker. 480 av disse var tilkoblet eduroam, og 83 prosent spurte etter IPv6-adresser.

Noen gullkorn fra konferansen

  • Users are choosers
    Kunden har alltid rett. Spørsmålet er om forskningsnettene kjenner sine kunder og vet hva de vil ha.
  • Wired is for servers, wireless for users
    Konnektivitet via faste kabler er fortsatt mest stabilt, likevel forventer og foretrekker brukerne trådløs tilkobling.

Konferanseprogrammet
Streamingarkiv
Twitter: #ndn2012