Publikasjoner fra Uninett

Uninett utgir hvert år flere utgaver av kundemagasinet Uninytt. Videre trykker vi årsrapport, fagrapporter, veiledere osv. Se menyen for mer informasjon om disse.

Øvrige publikasjoner

eCampus oppsummering (2017)
Sluttrapport for eCampus-programmet

Campus Best Practices (2010)
Poster til Terena-konferansen 2010

eCampus Norge programforslag 2011 - 2015 (2010)
Forslag til programinnhold

eCampus Norge folder (2009)
Kort presentasjon av eCampus-programmet

eCampus Norge programutkast (2009)
Forslag til et fireårig program i UH-sektoren

eCampus Norge vedlegg 1 til programutkast - suksesshistorier (2009)
Eksempler internasjonalt

eCampus Norge vedlegg 2 til programutkast - verktøy og aktører (2009)
Oversikt over verktøy, nettsteder og aktører innen feltet digital læring

Kunnskap og infrastruktur i nordområdene (2008)
Faktaark om Uninetts aktiviteter i nordområdene

Uten Uninett stopper studiehverdagen (2008)
Informasjon til studenter

Digital brytningstid · Uninett 10 år (2003)
Uninetts historie fra 1976 til 2003