UNINETT-konferansen

(Denne siden vil snarlig oppdateres i tråd med ny konferansestruktur)

UNINETT-konferansen har siden tidlig på 1990-tallet vært møtestedet for alle som jobber med IKT innen universitets- og høgskolesektoren i Norge. Både programmet og det praktiske arrangementet lages i tett samarbeid mellom UNINETT og institusjonene i UH-sektoren.