Prosjekter og nye anskaffelser innen økonomiske og administrative systemer

UNINETT fornyer stadig sine økonomiske og adminstative tjenester, og har til enhver tid prosjekter for anskaffelse av nye systemer. Anskaffelser er basert på en styrt prosess i samarbeid med våre kunder og partnere i universitets- og høgskolesektoren. På disse sidene kan du finne nærmere informasjon om disse prosjektene og nye anskaffelsene.

For at universiteter og høgskoler skal samarbeide om å skaffe seg nye økonomiske og administrative systemer, jobber UNINETT prosjektbasert og i ulike faser sammen med dem

  • vi undersøker om det er vilje til å samarbeide om og betale for et felles system
  • vi sender ut formell forespørsel om påmelding til universiteter og høgskoler institusjoner melder seg på prosjektet og initierer dermed forpliktende samarbeid
  • vi foretar en markedsundersøkelse om aktuelle systemer og leverandører
  • vi lager kravspesifikasjon til det nye systemet
  • vi velger systemleverandør, driftsmodell og forvaltningsmodell
  • vi starter pilotfase og testing av system
  • vi ruller ut systemet til bruk ved universitetene og høgskolene
Kontakt: