SUHS-konferansen

SUHS-konferansen ble arrangert årlig av UNINETT fra 2009 til og med 2016. Navnet "SUHS" var en forkortelse for Systemer i UH-Sektoren. Konferansen var lagt opp som en faglig og sosial møteplass for medarbeidere, ledere og beslutningstakere som jobber med felles administrative IKT-systemer på universiteter og høgskoler.

Ingen "SUHS-konferanse" i 2017
Høsten 2017 ble SUHS-konferansen slått sammen med øvrige konferansearrangement fra UNINETT, da med navnet "UNINETT-konferansen". Samlinger og workshops innen administrative systemer var også del av UNINETT fagdager 2017, som ble arrangert 2.-5. mai

Tidligere SUHS-konferanser:

 

Kontakt: