The Networking Conference - TNC

The Networking Conference (tidligere omtalt som Terena-konferansen) er Europas største og mest prestisjefylte konferanse for forskningsnettene. Konferansen arrangeres årlig, i ulike byer, med det lokale forskningsnettet som vertskap.