Om Uninett AS

Uninett AS utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskningsnettet - internettet som forbinder rundt 150 utdannings- og forskningsinstitusjoner med sine mer enn 300 000 brukere. Uninett er eid av staten, og er en rådgivende og strategisk partner i arbeidet med digitalisering av norsk kunnskapssektor.

Vi tilbyr en rekke tjenester knyttet til forskningsnettet, innenfor infrastruktur, mellomvare, data og lagring.

Se menyen for nærmere informasjon om Uninett og hva vi tilbyr. Se også vår tjenestekatalog