Om UNINETT-konsernet

UNINETT-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet, og består av morselskap og to datterselskaper. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt.

Samlet omsetning i 2016 var 287,5 millioner kroner. UNINETT holder til i Teknobyen i Trondheim, og har 108 ansatte.

UNINETTs kjerneverdier: Samfunnsansvar, teknologientusiasme, åpenhet

UNINETT AS

UNINETT AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder mer enn 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner og over 300 000 brukere, og knytter dem opp mot internasjonale forskningsnett.

UNINETT Norid AS

Selskapet er registreringsenhet for .no-domenet, noe som innebærer at alle domener direkte under .no må være registrert hos Norid. Foruten søknadsbehandling og utvikling av regelverket, har Norid ansvaret for teknisk drift av navnetjenesten slik at norsk Internett er globalt tilgjengelig til enhver tid. I kraft av rollen som nøytral aktør, tar Norid også på seg andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med primæroppgaven.

UNINETT Sigma2 AS

Selskapet administrerer anskaffelse og drift av nasjonalt utstyr for avanserte vitenskapelige beregninger, og skal blant annet sørge for en langsiktig utvikling av infrastrukturen. I tillegg koordinerer selskapet den norske innsatsen innenfor utvikling av grid, og representerer Norge i internasjonalt grid-arbeid.

Historie

Les mer om UNINETTs historie her

 

Kontakt: