Om UNINETT-konsernet

UNINETT-konsernet leverer avanserte infrastrukturtjenester til norsk universitets- og høgskolesektor og håndterer en rekke nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet og består av morselskap og to datterselskaper. Brutto omsetning i 2017 var 321 millioner kroner. Selskapene er samlokalisert i Teknobyen i Trondheim og teller rundt 90 ansatte.

UNINETTs kjerneverdier: Samfunnsansvar, teknologientusiasme, åpenhet

UNINETT AS

UNINETT AS utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder rundt 150 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med over 300 000 brukere. UNINETT er myndighetenes sentrale sektorpolitiske organ, og leverer verdensledende IKT-infrastruktur og -tjenester til beste for norsk forskning og utdanning.

UNINETT Norid AS

Selskapet er registreringsenhet for .no-domenet, noe som innebærer at alle domener direkte under .no må være registrert hos Norid. Foruten søknadsbehandling og utvikling av regelverket, har Norid ansvaret for teknisk drift av navnetjenesten slik at norsk Internett er globalt tilgjengelig til enhver tid. I kraft av rollen som nøytral aktør, tar Norid også på seg andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med primæroppgaven.

UNINETT Sigma2 AS

Selskapet administrerer anskaffelse og drift av nasjonalt utstyr for avanserte vitenskapelige beregninger, og skal blant annet sørge for en langsiktig utvikling av infrastrukturen. I tillegg koordinerer selskapet den norske innsatsen innenfor utvikling av grid, og representerer Norge i internasjonalt grid-arbeid.

Historie

Les mer om UNINETTs historie her

 

Kontakt: