UNINETTs adresser

Merk at vi har ulike adresser for besøk, leveranser, post og faktura.

Organisasjonsnummer:
968 100 211

Besøks- og leveringsadresse:
Abels gate 5, 7030 Trondheim. Bygget heter Teknobyen Innovasjonssenter. Vår resepsjon er i femte etasje.
Se veibeskivelse her

Postadresse og fakturaadresse:
UNINETT AS
Postboks 4769 Torgard              
7465 Trondheim
Postmottak på e-post: postmottak@uninett.no       
                     
Elektronisk faktura:
regnskap@uninett.no