Innkjøp og rammeavtaler

NB! Forvaltningen av denne tjenesten ble overført fra UNINETT til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan fra og med 1. januar 2018.

UNINETTs rammeavtaler omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Rammeavtalene kan brukes av alle UNINETTs kunder, og er særlig tilpasset IT-avdelingenes behov.   

Forutsetninger: 

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte UNINETT som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

UNINETTs rammeavtaler gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av kundens IT-behov. Per desember 2017 har vi cirka 35 rammeavtaler innenfor tolv hovedområder. Innkjøpssamarbeidet og rammeavtalene gir flere fordeler:

  • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum
  • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene sparer tid
  • Ferdige maler til bruk i minikonkurranse
  • Gode avtaledokument
  • Lavere juridisk risiko knyttet til offentlige anskaffelser
  • Tilpasninger til elektronisk handel

Rammeavtalene utarbeides av arbeidsgrupper bestående av UNINETTs innkjøpsavdeling og fagpersoner fra universitets- og høgskolesektoren, i stor grad fra de største universitetene.

Kostnad: 

Prisen for tjenesten vil kunne endres fra år til år. Prisen oppgis på forespørsel. I tillegg vil alle kunder varsles om kommende års priser i brev hver høst.

Bestillingsinformasjon: 

Se hver enkelt rammeavtale i menyen.

Organisering av tjenesten: 

Før hver anskaffelsesprosess starter, sender UNINETT ut informasjon og påmeldingsskjema til alle sine kunder. Det er viktig å gi sin tilslutning til å være med i prosessen før anbudet utlyses.

Når rammeavtalene er på plass, sendes det ut informasjon om at de er klare til bruk. Dersom det er inngått avtale med kun én leverandør, må den enkelte kunde signere en avropsavtale med leverandøren før man kan begynne med innkjøp basert på avtalen. Dersom det er inngått avtale med flere leverandører, må den enkelte kunde gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Deretter signeres avropsavtale med valgt leverandør.

Pålitelighet: 
Ikke relevant for denne tjenesten
Support: 

Brukerstøttehenvendelser sendes til innkjop@uninett.no og håndteres i saksbehandlingssystem.

Kontaktinformasjon: